Sinds 1986

Algemene voorwaarden

Als schilder Amsterdam besteden wij de grootst mogelijke zorg aan de informatie die op onze website te vinden is.

Als wij bijvoorbeeld schrijven over het schilderwerk prijzen vertellen we vanuit onze kennis over schilderen maar ook uit de praktijk. Ondanks onze grote zorg kan het zijn dat er onjuistheden of onvolledigheden op onze website te vinden zijn.

Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die op welke wijze dan ook toe te schrijven is of verband houdt met de informatie die gevonden kan worden op de website van de schilder-gigant.

Tevens kunnen wij ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet of slecht bereikbaar zijn van onze website.

Website van de Schilder Gigant b.v

Meningen en beweringen op onze website zijn van auteurs en niet noodzakelijkerwijs van de webmaster, de hoster of de schilder-gigant zelf.

Eventuele schade die voortvloeit uit het handelen naar interpretatie van de informatie die op de website van de schilder gigant te vinden is.

Schilder-gigant.nl Amsterdam kan geen garantie geven over de werkzaamheden die bedrijven anders dan de Schilder Gigant uitvoeren.

Dit geldt dus met name, maar niet uitsluitend, voor de bedrijven die van ons een offerte aanvraag ontvangen en deze opvolgen.

Wij proberen de informatie op onze website zo recent mogelijk te houden. Dit houdt in dat wij met enige regelmaat de informatie op onze website zullen aanpassen, uitbreiden of verwijderen.

De Schilder Gigant behoudt zich het recht voor om deze wijzigingen zonder kennisgeving door te voeren.

Schilder-Gigant
Schilder-Gigant
Prijs weten?
Binnen 2 min. geregeld!